Pojištění domácnostiPojištění je vhodné pro každého, kdo bydlí v domácnosti  nebo je majitelem nemovitosti. Velká část obyvatel České republiky podceňuje pojištění a zbytečně riskuje svůj majetek nevhodnou či žádnou pojistnou smlouvou.

Česká spořitelna Servis 24 je nejznámější internetbanking v České republice. Mojebanka je internetbanking Komerční banky.

Co pojištění kryje?

Pojištění představuje produkt, který chrání domácnost a nemovitost proti nejrůznějším negativním vlivům, jako jsou živelní pohromy, havárie, úmyslná poškození nebo krádeže. Spektrum pojistného krytí je relativně široké a cena za tuto službu nebývá vysoká. Pojistit lze i jen vybraná rizika.

Na čem závisí cena pojištění?

Cena pojištění je závislá nejen na výši a rozsahu pojistného krytí a zvolené spoluúčasti, ale též na lokalitě, ve které se domácnost nachází. Nejdražší pojistné zaplatí obyvatelé Prahy a nákladné bývá také pojištění domácnosti či nemovitost, která se nachází na samotě. A některé lokality jsou vlivem rizika povodní nebo záplav nepojistitelné, případně s velkými výlukami.

Servis24 přihlášení na účet vám zajistí přístup k vaším penězům.

Proč stanovit odpovídající pojistnou částku?

V případě nízké pojistné částky (podpojištění) při pojistné události neobdržíte náhradu do výše pojistné částky, ale pouze poměrnou část k hodnotě domácnosti. Tedy pokud pojistíte například domácnost v hodnotě 1 mil. Kč na 100 000 Kč a při pojistné události utrpíte škodu 100 000 Kč, náhradou dostane 10 000 Kč. V případě vyšší pojistné částky však máte nárok na plnění pouze do výše hodnoty domácnosti či nemovitosti. Tedy pokud má domácnost hodnotu 1 mil. Kč, je pojištěna na 2 mil. Kč a dojde k jejímu úplnému zničení, obdržíte 1 mil. Kč. Jste-li pojištěni u více pojišťoven, můžete přijmout náhradu škody jen jednou.Portál Justice.cz poskytuje právní služby v oblasti elektronického a internetového soudnictví.

Lze sjednat další připojištění?

Ano. Pojišťovny nabízejí rozličná rozšíření pojištění domácnosti, např. pojištění odpovědnosti členů domácnosti (některé včetně domácích mazlíčků) či úrazové pojištění. U pojištění nemovitosti je možnost připojištění odpovědnosti držby nemovitosti atd.

Proč pojistit domácnost a nemovitost

Pojištěním domácnosti ochráníte své movité věcí, které jsou součástí vybavení domácnosti nebo zařízení, které k provozu domácnosti slouží, umístěné nejen v bytě, ale i v uzamykatelných nebytových prostorách (sklepní koje, garáže). Pojištění nemovitosti poskytuje pojistnou ochranu nemovitosti a ostatních staveb na pozemku náležejících k této budově před následky škod vzniklých působením živelními pohromami a dalšími riziky. Lze pojistit peníze a ceniny, cenné papíry, klenoty, šperky, drahé kovy a kameny, audiovizuální a výpočetní techniku, fotografické přístroje, jízdní kola, kuchyňské a jiné domácí přístroje a osobní věci členů domácnosti. Lze pojistit rodinný dům, bytový dům, rekreační chalupu nebo chatu, byt, garáž, příslušenství staveb (ploty, bazény, skleníky apod.). Nemovitost lze pojistit i pokud je ve výstavbě. Součástí pojištění jsou i stavební součásti, které tvoří vnitřní prostor bytu (podlahy, obklady stěn a stropů apod.) Pokud nejsou některé předměty v základním pojištění, lze je obvykle připojistit (např. věci mimořádné hodnoty). Volitelnou součástí pojištění je i pojištění odpovědnosti za škody způsobené v běžném občanském životě.

Hlavní výhody

 • pojistná ochrana, v případě škody obdržíte finanční plnění
 • možnost doplňkových asistenčních služeb

Dejte si pozor na:

 • příplatky nebo nepojistitelnost v záplavových a povodňových oblastech
 • vyšší cenu ve velkých městech
 • podpojištěnost (pojistná částka je menší, než skutečná hodnota majetku)

Kdo prodává

 1. Allianz pojišťovna
 2. Česká podnikatelská pojišťovna
 3. Česká pojišťovna
 4. ČSOB.cz Pojišťovna
 5. DIRECT Pojišťovna (pouze domácnost)
 6. Generali Pojišťovna
 7. HALALI, všeobecná pojišťovna
 8. Hasičská vzájemná pojišťovna
 9. Kooperativa pojišťovna
 10. MAXIMA pojišťovna
 11. Slavia pojišťovna
 12. Triglav pojišťovna
 13. UNIQA pojišťovna
 14. VICTORIA VOLKSBANKEN pojišťovna
 15. Wüstenrot pojišťovna

Co je pojištění domácnosti

Pojištění domácnosti patří do skupiny pojištění majetku občanů. Zahrnuje téměř všechny věci, které tvoří vybavení domácnosti – od nábytku přes elektrické spotřebiče až po cennosti a peníze (v omezené míře). Pojištěný si tak vlastně kupuje finanční náhradu za poškození, zničení nebo odcizení věcí, které měl ve svém bytě. Pokud si svoji domácnost pojistíte, budete pravidelně platit pojistné, a pak v případě tzv. pojistné události (situace, kdy dojde k poškození, zničení či odcizení věci přesně podle pojistných podmínek) vám pojišťovna uhradí vzniklé škody do určité výše. Pojištění domácnosti je konstruováno jako standardní pojistný produkt – pojišťovny mají obvykle připraveny různé varianty podle hodnoty pojištěných věcí a požadovaných limitů na vybrané skupiny věcí (např. elektronika nebo cennosti). Pokud klientovi standardní podmínky nestačí, má možnost nastavení individuálních limitů nebo uzavření dodatkového připojištění.

Pojištěná rizika

Každá pojišťovna si ve svých pojistných podmínkách určuje, která rizika jsou pojištěna. Pojistné plnění je vyplacenou pouze v případě, že k poškození, zničení nebo odcizení věci došlo způsobem uvedeným v pojistné smlouvě, nejčastěji:

 • odcizením věci krádeží, vloupáním nebo loupeží
 • úmyslným poškozením nebo úmyslným zničením
 • vodou z vodovodního zařízení (např. praskne trubka)
 • povodní nebo záplavou
 • úderem blesku, výbuchem, požárem, pádem či nárazem letadla
 • vichřicí, krupobitím, sesuvem nebo sesedáním půdy, sesouváním nebo zřícením lavin, pádem stromů nebo stožárů, tíhou sněhu nebo námrazy, zemětřesením

Je třeba zvážit, která rizika jsou pro vás nejdůležitější. Pokud tedy máte byt například v oblasti často postihované záplavami, vyplatí se určitě hledat takovou pojišťovnu, která zahrnuje do pojištěných rizik i zničení věci záplavou či povodní.


Reklama:


Inzerujte zde!

Máte zájem o reklamu? Kupte si textový odkaz na této pozici!

Inzerujte zde!

Máte zájem o reklamu? Kupte si textový odkaz na této pozici!